Generalforsamlingen 
 
 
Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts jævnfør §8 i vedtægterne
Generalforsamlingen skal ligeledes varsles i dagspressen mindst 14 dage før den afholdes.
 
 
Indkaldelser samt referater fra tidligere generalforsamlinger findes nedenfor. 
 

Nyheder

Instagram

Loading