Til

Medlemmer af IKAST SVØMMEKLUB

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i IKAST SVØMMEKLUB

Mandag d. 18/3 2024 kl. 18.00

I svømmeklubben

Vinkelgade 9

7430 Ikast

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

1a. Valg af referent

1b. Valg af mindst 2 stemmetællere

2. Formandens beretning

2a. Godkendelse af formandens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

3a. Godkendelse af regnskabet

4. Behandling af indkommende forslag

5. Valg af:

a. Bestyrelsesmedlemmer

b. Suppleanter

c. Revisor

d. Revisorsuppleant

6. Eventuelt (Under dette punkt kan der ikke foretages afstemninger.)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før, dvs. mandag d. 11. marts.

Velmødt og med venlig hilsen

Bestyrelsen


Nyheder

Instagram

Loading