Ændring i træningstiderne i K-afdelingen gældende fra den 07.08.17 til den 02.09.17!

Da U-afdelingen først starter op den 04.09.17, har vi ændret lidt i træningstiderne for T-holdet, samt B og C holdene. For T-holdet betyder dette ændring i træningstiden om torsdagen. B-holdet ændres der i træningstiden om mandagen. C-holdet ændres der i træningstiderne mandag og tirsdag. I vedhæftede PDF finder I træningstiderne gældende for perioden 07.08.17 til 02.09.17, samt tiderne gældende efter den 04.09.17.

MT-holdet er ikke berørt af ændringer.

Vedr. morgentræningen onsdag for Nordresvømmelinje, er der endnu ikke afklaring om vi kan få flyttet morgentræningen, så først starter kl. 07.30. Dette forventes afklaret i uge 32. Jeremy vil få besked. I givet fald vil det først få virkning fra uge 33. Indtil da ligger morgentræningen onsdag fra kl. 06.00-07.30.

Nyheder

Loading