Ikast 27/2-2018

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i IKAST SVØMMEKLUB

Tirsdag d 20/3 2018 kl. 18.00

I svømmeklubben

Vinkelgade 9

7430 Ikast

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

1a. Valg af referent

1b. Valg af mindst 2 stemmetællere

2. Formandens beretning

2a. Godkendelse af formandens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

3a. Godkendelse af regnskabet

4. Behandling af indkommende forslag

5. Valg af:

5a. Bestyrelsesmedlemmer

5b. Suppleanter

5c. Revisor

5d. Revisor suppleant

6. Eventuelt (Under dette punkt kan der ikke foretages afstemninger.)

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før. (Kan sendes til kontor@isk.dk)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ikast Svømmeklub